IT-Styrning som du aldrig sett förr

Få en överblick över företagets IT-miljö på ett enkelt och överskådligt sätt; ta emot larm genom E-mail eller SMS vid incidenter och få kontinuerlig statistik för att se hur din IT-miljö mår och beter sig.

Processövervakning

Få realtidsstatistik på företagets tjänstekatalog. Se hur leveransen fungerar på processerna i affärsmodellen. Hitta trender, avvikelser, hot och förebygg felkällor. Utnyttja styrkan inom Business Intelligence!